SPRM udah mekuka akaun SUPP

Datuk Dr Sim Kui Hian

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


KUCHING, Jun 30: Opis Nagang Makai Suap Malaysia (SPRM) udah mekuka akaun bank Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP).

Presiden SUPP Datuk Dr Sim Kui Hian ngamatka pekara nya be sebengkah penerang ditu kemari.

“SUPP nerima siti surat ari bank ti madahka akaun indu opis parti ah dibeku pengelama tiga bulan ngambika ditasat SPRM.


“SUPP deka nusutka pinta nya ngambika pansik dipejalaika opis bekuasa baka ti dipejalaika baka selama,” pia ku penerang pandak nya. — DayakDaily