Pengaji di menua tu patur beratka pengelikun ba endur kereja – NIOSH

Tan Sri Lee Lam Thye

BINTULU, Sept 8: Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) dekaka pengaji di menua tu beratka pekara pengelikun ba endur kereja beri dik ari penambah penyampau kes bebadi ba endur kereja.

Chairman, NIOSH Tan Sri Lee Lam Thye madahka statistik ari Gerempung Pengelikun Rama (PERKESO) beratika penusah bebadi maya gawa nambah lima peratus kenyau ari dua taun ke udah lalu u mandangka bisi pematur atur ke terit agi dikena ngurangka risiko benadi ba endur kereja.

“Penyampau penusah bebadi ba endur kereja nambah ari 66,618 kes ba taun 2016 ngagai 69,980 kes ba taun 2017,” ku iya lebuh bejadi seminar bekaul Penvelikun enggau Pengerai Pengereja Pengawa (OSH) bedau lama udah.


Lee ngenataika langgur penemu ngambika latih khas diberi ngagai orang ke gawa berisiko tinggi baka dalam ruang tekurung enggau bangunan tinggi dikena ngurangka kes benadi maya kereja.

“Bemacham insiden ke diriput media nyengkaum bakal, penyakit tauka pemati ketegal napi pemar gawa dalam ruang terkurung baka tangki septik, patut ulih diseliahka,” ku iya. — DayakDaily