Panel akim ti mendingka ke ba Kort Federal deka dipilih nengah undi

Man pleads not guilty to intimidation, causing hurt to wife.

PUTRAJAYA, July 13: Ketuai Akim Menua ke baru, Tan Sri Richard Malanjum madahka panel akim ungkup kes ke dipending ba Kort Federal deka dipilih nengah undi lalu ukai agi nengah chara chiri.

Ku iya perambu nya dikena nyeliahka sebarang jaku pejah enggau pekara negatif ba pengawa magi kes sereta milih panel.

Sebedau tu, pengawa milihan panel akim Kort Besai diputuska Ketuai Akim Menua.

Ku iya, kes ke bekaul isu konstitusyen deka dipending semilan panel akim dibanding lima sebedau tu ke diseretai raban akim ke mangku empat penudu ke pemadu tinggi.

Ku iya, kes ti beratka mensia mayuh ba Kort Federal deka dipendingka panel tujuh akim lalu kes apil bukai dipending panel lima akim. — DayakDaily