Dagang ‘online’ dipelaba deka dichukai

Business, jobs and trade. — DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


KUALA LUMPUR, Sept 6: Perintah benung ngiga chara pemansut asil penatai pemisi baru nyengkaum berunding nyukai aktiviti dagang ti dipejalaika nengah ‘online’, pia ku Dewan Negara dipadah kena Hari Dua tu tadi.

Sapit Menteri Wang Datuk Amiruddin Hamzah madahka chara nya siti ari inisiatif dikena nambahka penatai pemisi sereta negapka penuduk belanja menua.

“Kitai nemu dagang nengah online naka ke diatu nadai dipinta mayar sebarang chukai, lalu nya diperatika kami deka dichukai,” ku iya lebuh nyimpul jurai perambu jaku Yang di-Pertuan Agong opis menteri iya ba aum Dewan Negara Hari Dua tu tadi.


Enti dipejalaika, iya melabaka chukai nya enda meri tating besai ngagai rega produk kompeni nya ke bedagang nengah online laban nadai ungkus overhed ke tinggi.

Inisiatif bukai ti benung dipejalaika perintah dikena negapka penuduk belanja menua, iya nya nambah manah audit sereta nitihka pinta chukai lalu ngurangka seraka chukai ti deka nentuka orang ke dichukai nya mayar chukai.

Perintah mega deka beratika baru insentif chukai ke diatu ti diberi ngagai kompeni deka nentuka empas minimum ngahai pengawa ngurangka asil perintah. — DayakDaily