Rayat di Kuala Balingian enggau Kuala Serupai diatu udah ngasaika bekal ai beresi

JBALB logo

KUCHING, 18 Dis: Lebih 1,500 rayat di 15 buah rumah panjai di Balingian enggau Kuala Serupai ti ngarapka ai ujan sereta ai sungai diatu udah ngasai bekal ai beresi kenyau bulan September 2020.

Opis Bekal Ai Menua Pesisir (JBALB) madah prujek bekal ai nya sebagi ari sistem bekal ai Balingian-Kuala Balingian-Serupai (Perintah Kereja 1) ke udah tembu digaga ijinsi nya.

“Skop kereja nyengkaum pengawa ngangkatka tikas pemanah sistem bekal ai Mukah-Balingian-Kuala Balingian-Serupai ti mungkur pengawa ngaga ‘booster’ pam baru ba tangki endur tinggi Balingian ke diatu,” ku JBALB nengah siti surat penerang seharitu.

Asil pengeran deka nyendia bekal ai, JBALB madah rayat di menua nya diatu udah bisi bekal ai lalu nadai agi napi penusah suntuk bekal ai beresi.

Ku JBALB, prujek beungkus RM36.7 juta ke dipelanja Perintah Sarawak nya netapka juluk deka ngangkatka tikas kualiti sistem bekal ai ba kandang endur nya.


Nambahka nya, prujek udah mujur nangkup pinta bekal ai beresi ba Balingian, Kuala Balingian, Serupai, Ulu Bayan enggau Pengkalan Lobang.

“Prujek ke mengkang dipejalai tu disadang tembu digaga ba suku kedua tahun baru iya nya kena bulan April 2021,” tandu JBALB.