Projek Jalai Besai Pan Borneo udah tembu 22 peratus naka ke diatu

Compactor. — DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

KUCHING, Julai 10: Projek Jalai Besai Pan Borneo Sarawak ke beungkus RM16.6 bilion naka ke diatu udah tembu 22 peratus, ngelui 2 perarus ari ke dotagit.

Menteri Kereja Raya Baru Bian ba aum media pengudai nemuai ngagai Indu Opis Kereja Raya (JKR) Sarawak di Wisma Saberkas madah, iya arap endar projek nya ulih ditembu nitihka pelin.

Fasa keterubah Jalai Besai Borneo diperambu tembu ba taun 2021 ari 11 pakej projek.


Pengawa ngangkatmanah 50 sekula repuk di Sarawak nengah JKR mega ku Baru, lancjar sereta deka tembu magang ba bulan Ogos.

Ku Baru, 66 buah sekula repuk udah diputarka Opis Menteria Pelajar Malaysia (KPM), lalu sida berunding deka ngambi projek ngangkatmanah ke bisi penanggul nya. — DayakDaily