Palan penyangkai perengka pengangkut sungai di S’wak deka diangkatmanah enti peminta belanja dikemendar

People boarding and disembarking from boats at Ulu Katibas. — DayakDaily.com file pic.


SIBU, Feb 2: Perintah nengeri deka ngangkatmanah palan penyangkai perengka pengangkut sungai enti peminta ungkup belanja RM34 juta nengah pansik baru ba tengah Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-11 (RMK11) dikemendarka
Nya ila ku iya, ke pengelikun enggau pwnhelantang mensia mayuh.

Menteri Muda Perengka Pengangkut Datuk Dr Jerip Susil madahka pengawa ngangkatmanah perengkaguna ba palan penyangkai perengka pengangkut sungai patut dipejalaika laban rayat ke diau ba semanjai Sungai Rajang enggau Sungai Baram bepanggai ba servis bot ekspres enggau bot laju.

Palan penyangkai Sibu diatu mutarka urung 600,000 penumpang setaun, lalu pengawa ngangkatmanah nya begunaka ungkus urung RM6 juta.

Berebak enggau nya ungkup palan penyangkai penumpang di Sarikei, pengawa ngangkatmanah palan penyangkai nya udah dikemendarka ti begunaka ungkus RM750,000. — DayakDaily