MTUC Sarawak asa enggau peniki gaji minimum

Working - DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


KUCHING, September 7: Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) Sarawak asa enggau peniki gaji minimum ke baruh enggau penyampau gaji minimum disebaka di serata menua ti ditetapka RM1,050 sebulan ti enda bepelasarka polisi ekonomi enggau makit pengereja pengawa ke tegap.

Sekretari MTUC Andrew Lo pechaya penyampau upah minimum RM1,050 nya perambu ari pengaji, lalu ukai perambu Kaunsil Gaji Minimum magang.

“Nya semina mungkur penambah lima peratus lebuh penyampau inflasi rasmi udah nambah ambis nadai 10 peratus lalu produktiviti pengereja pengawa nambah urung lapan peratus dalam timpuh pansik nya.


“Penambah mesti bepelasarka polisi ekonomi enggau makit pengereja pengawa ke tegap, ukai nitihka peneka enggau pelaba kaban politik. Hak pekereja enda tau dirampas politik,” ku iya ba sebengkah penerang kemari.

Ku iya, diatu gaji minimum baruh agi di Sabah enggau Sarawak semina ketegal pengaji di kedua-dua negeri nya mayar gaji ke baruh agi suba.

“Taja pan juluk deka numbuhka penyampau ke sebaka, tu meseti diuluhka belubah-lubah. Dikena ngansak ke penyampau ti sebaka diatu deka napi risiko ngena penyampau ke baruh agi ti ngenusahka pekereja di Semenanjung Malaysia ke mungkur 70 peratus ari semua penyampau pengereja pengawa.” — DayakDaily