Kes JE di negeri tu deka dipatau silik

Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah

KUCHING, Julai 2: Gaya kes Japanese Encephalitis (JE) di negeri tu dipatau silik ba renggat Opis Menteri Pengerai enggau Opis Pengerai Negeri Sarawak.

Ketuai Direktor Opis Pengerai Datuk Dr Noor Hisham Abdullah madah, nisi lima kes diripot di Sarawak ungkup timpuh Januari ngagai Jun 23 tu tadi lalu semua kes ke diripot iya nya kes sporadik lalu nadai igi penyakit JE.

“Sama siti kes diripot di Samarahan, Lawas, Julau, Miri enggau Sri Aman,” ku iya ba penerang nya diu sehari tu tadi.


Iya bejaku munyi nya ngenang pasal riport ba sebengkah surat berita menua tu bekaul enggau penyakit nya ti dikeluarka kena 29 Jun 2018.

Dr Noor Hisham madah, JE nyadi ketegal virus flavivirus ti tau ngujung ‘viral encephalitis’ sebansa penyakit ke dibai nyamuk. — DayakDaily