S’wak nagit ngeluar 60 juta anak ikan, undang dalam RMK-11

Fish. — DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

KUCHING, Nov 12: Opis Betanam Betupi Sarawak netapka juluk deka ngemansutka 60 juta anak ikan ai tabar mayuh bengkah spesies sekumbang dalam timpuh Langgur Pemansang Malaysia Lumpar Kesebelas (RMK-11).

Menteri Muda Betanam Betupi Sarawak, Dr Abdul Rahman Ismail, madahka nya sebagi ari inisiatif ngintu ekosistem sungai, kelimpah ari nempa negeri tu nyadi pengeluar besai ikan ai tabar di Malaysia.

“Dalam RMK-11, kami merambu ngasilka 60 juta anak ikan ai tabar mayuh macham spesies enggau anak undang galah, ke deka diagih ngagai 14 stesen betanam betupi di serata negeri ngambika dilepaska ke dalam sungai.

“Tu nyengkaum anak ikan baung, lampam jawa, tengadak enggau ke bukai ti bisi peminta tinggi ba makit, ke ulih ngangkatka penatai pemisi rayat, kelebih agi orang berikan sungai,” ku iya.

Ku iya, Opis Betanam Betupi enggau Opis Berikan Tasik Sarawak sama bisi ngaga pansik pasal penyampau undang galah ba 36 batang sungai di serata negeri tu sebedau tu.

“Ungkup taun 2017, program ngelepaska anak ikan udah dipejalaika ba 21 batang sungai di serata negeri. Nyentuk Jun tu tadi, bisi 636,000 anak ikan udah dilepaska lalu sepanjai taun 2016, 1.24 juta anak ikan udah dilepaska ngagai beberapa batang sungai,” ku iya.

Spesies ikan enggau undang ai tabar tu dipilih laban enda ngerusak ekosistem sungai. Sungai ke dipilih mega ti bisi ngemeranka sistem tagang” ku iya.

Ku iya baru, tu deka mungkur Sungai Serin di Kpg Sira, Padawan, Sungai Sunbang Babang di Saratok, Sungai Balingian, Mukah enggau Sungai Sematan di Lundu. — DayakDaily