Subsidi industri padi patut dikerembai ngagai utai tanam bukai

Paddy. — DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


PUTRAJAYA, Jun 26: Kaunsil Penyanding Penemu Perintah (MPK) merambu ngambika pengawa meri subsidi ngagai industri padi patut dipanjaika ngagai utai tanam bukai ti tau meri asil besai ngagai orang bumai tauka bekebun, pia ku Kunsil Gerempung Peladang (LPP).

LPP meri langgur penemu nya maya betemu MPK sehari tu ke lalu berandauka sentang bida asil padi ba luar kandang bumai enggau dalam kandang umai.

“Kandang luar endur bumai selama tu nadai infrastruktur entali ai ke chukup dikena ngasilka pemansut padi ke mayuh iya nya urung 3.2 ngagai 3.9 metrik tan sehektar.


“Asil padi di dalam kandang dandang umai ambika chunto di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) enggau Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) mayuh agi iya nya urung 4.8 ngagai 5.5 metrik tan sehektar,” ku LPP ba penerang sehari tu.

Bida nya begunaka perati serius laban perintah melanjaka agih subsidi tetiap setaun ba penyampau ke mayuhiya nya nyaukaRM1 bilion, ku LPP. — DayakDaily