Perayaan Gawai ngelaika identiti bansa Dayak

Paddy. — DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

SIBU, Mei 30: Hari Gawai Dayak, pengerami ke disambut raban bansa Dayak Sarawak dikena ngelaika tembu maya ngetau lalu ngepunka maya bumai baru.

Nya mega dirami ti nyadika kelai meri terima kasih ngagai Petara ti udah meri rejeki ba asil ke diketau lalu nentuka semengat padi diintu ngambika meri asil ke manah agi dudi ila.

Diatu, tebal agi raban bansa Dayak ukai semina bumai agi bumai, tang mega malutka diri dalam bidang bukai baka gawa ba sektor kereja perintah enggau peribit.


Taja pan tebal agi sida diatu meli beras ba kedai tauka palan bebeli barang, sida mega enda ditanggam pengarap lama pengudah megai pengarap bukai sereta agi ngintu Hari Gawai Dayak.

“Suba Gawai Dayak diintu lalu nyadika kelai meri terima kasih ngagai Petara ketegal udah meri rejeki ba asil ke diketau.

“Diau bebida. Nadai mayuh ke bumai ketegal tebal ak ramai yang tanam padi udah gawa bukai sereta megai pengarap bukai.

“Taja pia, Hari Gawai agi diintu dikena ngetanka identiti bansa Dayak ti dikelala di serata dunya,” ku siku pengereja pengawa perintah,” kata Bejau Japang. — DayakDaily