Lebih 13,000 penemu diterima deka diperunding dikena ngaga Bajet 2018

KUALA LUMPUR: Datuk Seri Najib Tun Razak sehari tu (20 Sept) madahka bisi 13,837 penemu enggau perambu udah diterima sekumbang kimpin ti dikumbai ‘Sumber Khalayak Bajet 2018’ ti dipejalaika pengelama 15 hari, belabuh 4 ngagai 18 September tu tadi.

Ku iya, ari perati tumu berkata kereja, ungkus pengidup, pelajar, chukai, dagang enggau pekara wang sereta perengka pengangkut enggau infrastruktur nyadi topik angat ti lalu mandangka nya pekara ti dikemerat rayat kemaya hari tu.

“Aku gaga amat laban mayuh orang udah nguna peluang tu bekunsi enggau aku sentang pemar ke ditapi sida, kelimpah meri langgur penemu ngambiks diperunding ba pengawa ngaga #Bajet2018,” ku Najib nengah laman blog rasmi iya sehari tu.

Ku Najib, semua langgur penemu ke diterima deka diperati sereta diperundingka perintah enggau serius.

“Tu siti singkang ke betul nuju ‘mendemokrasika’ proses ngaga bajet menua, siti dokumen deka meri empas besai ngagai kuing menua,” ku iya.

Ku Najib, entara matak ati iya nya perambu ngambika Sungai Klang dilasi sereta dikemansang nyadi jalai pengangkut ai ke besambung enggaupadar ngelingi ti dikenataika Mohd Saiful Ridzuan.

“Mayuh mega muji pengawa ngaga MRT sereta minta ngambika perintah ngemansang sistem pengangkut mensia mayuh ke efisyen di nengeri-nengeri ti mayuh tubuh dikena mutarka penanggul jalai sekut.

“Aku mega nemu mayuh minta diseliah ari chukai dikena mantu mutarka ungkus tating pengidup raban ke bepenatai pemisi jelan iya pemesai, ari nambahka penyampau ti diseliah chukai ungkup aktiviti lumba enggau main ngagai nyeliahka chukai ungkup ngemanah kerita kediri empu,” ku iya.

Iya mega gaga macha langgur penemu ari peranak menua pesisir ti bisi ati ngaul diri dalam ekonomi digital sereta ngarapka bisi peluang ngerembaika dagang nengah ekonomi digital ke ukai semina ungkup rayat di pasar aja.

“Nya alai, aku arap endar #Bajet2018 ti deka dipejurai ulih mantu raban ti begunaka nya sereta sama inklusif enggau holistik ngagai guna semua.

“Terima kasih sekali agi ngagai semua ke bisi enggau,” ku Najib, ti deka bejuraika Bajet 2018 di Parlimen ke mega Menteri Pekara Wang.