Tumbuhka tim luyar ngarika Perintah Sarawak — Shankar

Man pleads not guilty to intimidation, causing hurt to wife.

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


KUCHING, Jun 5: Luyar tebilang Sarawak, Shankar R.P. Asnani minta perintah negeri numbuhka tim luyar ke sedia meresa kes enggau tuntut Petronas ngagai Kort Entarabansa.

Ku iya, nya betuju ngulihka resolusi penembu bekaul penuduk hak Sarawak ari baruh Sempekat Malaysia 1963.

“Ba awak ke sama, Perintah Sarawak enda tau enda tegap ba Kort Tinggi ke alai hak nya meseti diputar ba Kort Entarabansa laban Sempekat Malaysia 1963 nya sempekat entarabansa.


“Semadi meh nya deka dipejalaika lengkas, Kort Tinggi deka mendingka kes nya lalu kita ukai ba posisi deka minta tangguhka prosiding ba Kort Tinggi nyentuk ke pemutus ke penudi Mahkamah proses adjudikasi ba kort entarabangsa.”

Ku iya, Sarawak meseti jampat sereta enda terunda-runda.

Kemari, Petronas udah minta ngagai Kort Tinggi ke Negeri Sarawak bekaul interpretasi hak sida ari baruh Akta Pemansang Petroleum 1974.

Pekara nya udah ngangkatka rayat Sarawak ngambika nyaga hak negeri nya ari baruh konstitusyen Perintah Besai, baka ke ditegi ngelama tu.

Petronas berasai irau lebuh Sarawak berengkah neritka Ordinan Ngelumbung Minyak 1954, ke alai tetiap aktiviti bekaul minyak di negeri tu meseti minta permit enggau lisin ari perintah negeri. — DayakDaily