PKS dipinta nguna digital e-dagang

Datuk Seri Wong Soon Koh

SIBU, Mei 23: Dagang Mit enggau Jelan Pemesai (PKS) dipinta nguna digital dikena ngepunka aktiviti e-dagang dikena ngerebut pelung ke mayuh agi dalam bidang dagang enggau dunya digital ke diatu.

Menteri Dagang Entarabansa enggau e-dagang negeri, Datuk Seri Wong Soon Koh madah, kelimpah ulih nentuka sida ulih besemekih dalam pengidup chara nya mega mantu ngangkatka pemansang mensia mayuh kelimpah ngenyampatka oemansang ekonomi negeri enggau menua.

“Udah datai ba maya kitai belajarka chara nguna teknologi digital dikena nyambung dagang kita dalam semua sektor ke lalu muka proses digital baru ti ulih mgurangka tating dagang kelimpah ngerembaika dagang nengah jalai digital.

“Teknologi digital ngasuh dunya besambung ke lalu meri empas ngagai ngagai chara sagang beoperasi diatu. Tu meh maya PKS nguna digital ba dagang sida, nguna internet, media sosial nyadika platform dagang, e-dagang dikena bejual enggau bank tauka sistem online dikena nganjung transaksi tauka mayar chukai,” ku iya.

Wong bejaku munyi nya lebuh bejadi Aum Dagang PKS TMEF 2018, ditu kemari.

Ku iya, industri PKS beguna amat dalam.pemansang ekonomi ti nyaup pemansang sosioekonomi rayat ti nyata ulih muka pengawa puang, nambahka makit dagang sereta nyungkak penatai pemisi.

Ke beguna amat, PKS ngembuan peratus dagang ke pemadu tinggi sereta mega ba penuduk ke pemadu tinggi diserata menua, ari sukut penyampau.

“Ekonomi digital enggau e-dagang nyadi dua fokus perintah negeri ke ngiring ekonomi sereta meri peluang ngagai rayat ba pengawa ngangkatka dagang enggau tikas pengidup sida”.

Perintah negeri gaga ati meda PKS sedia ngubah dagang sida ngagai digital dikena ngerembaika dagang sida, ku iya. — DayakDaily