Gerempung Ulama bebasaka pemutus kort ba pekara nukar jalai pengarap anak

Man pleads not guilty to intimidation, causing hurt to wife.


KUALA LUMPUR, Feb 1: Gerempung Ulama Malaysia (PUM) bebasaka pemutus Kot Besai ensana ba kes Indira Ghandi nyatup Pengarah Opis Pengarap Islam Perak.

Ku Yang DiPertua Gerempung Ulama Malaysia Datuk Al-Syeikh Abdul Halim Abdul Kadir, ba pengawa mutarka isu ti sensitif ba raban ti megai jalai pengarap, PUM deka minta pemendar Yang Di-Pertuan Agong meri lalau kelebih agi bekaul enggau status ngasuh orang megai pengarap islam ba sesiku.

Kena Hari Satu tu tadi, panel lima akim Kot Besai sepenemu ngaga pemutus nengah pemendar kedua-dua apai indai meseti minta enti deka nukar jalai pengarap anak sebedau Setipikit Akun Megai Pengarap Islam dikeluarka Pengerejista Mualaf.

“Tentu kami enda ngemendarka bala anak nya ke udah megai pengarap Islam ditikal ngagai jalai pengarap indai sida ke ukai Islam,” ku iya ba sebengkah penerang kemari.

Ku iya, PUM udah minta polis enda ngiga apai enggau bala anak nya nyentuk ke pekara tu diputarka sida.

PUM ku iya, nyema dipajakka,nya deka nyadi penyarut entara raban jalai pengarap di menua tu nyentuk ke tau nyadi pekara ti enda manah ba pupu bansa.

“Ketuai menua mega patut bejalaika pengawa enggau lengkas dikena nagang pekara ti tau nyadika kebuah ulah ti tau ngaga penyarut di menua tu,” ku iya. — DayakDaily