Undang-undang bekaul ekonomi digital, e-dagang deka dipejurai ba aum DUN

Advertisement
KUCHING: Perintah nengeri deka bejuraika Ordinan Rang Undang- Undang Opis Bekuasa Multi Media ba Aum Kunsil Nengeri dalam bulan November ke deka datai tu ngambika ulih ngemata semua aktiviti ti  bekaul enggau ekonomi digital sereta e-dagang.
Menteri Pekara Wang Kedua ke mega Menteri Dagang Entarabansa sereta E-Dagang, Datuk Seri Wong Soon Koh madah munyi nya ba pengawa nyuaka Geran Projek Mit Pemansang Menua Pesisir (MRP) ba opis iya di Petra Jaya pagi kemari (13 Sept).
“Ordinan nya deka mungkur semua pekara ti bekaul enggau ekonomi digital sereta e-dagang. Kitai ulih nyingkang ke mua enggau atur sereta undang- undang ke meruan agi dikena ngemata semua aktiviti ti bekaul enggau ekonomi digital sereta e-dagang.”
Iya mega mega madahka diri udah nguluka delegasyen ke China lalu berandau enggau bala pemesai ari opis ekonomi digital sereta e-dagang,opis perintah enggau organisasyen kena 4 – 8 September, belajar pasal ekonomi digital enggau e-dagang.
“Kami ngarapka belajar ari China.Sia ngenulu sekeda menua bukai di dunya ba pekara ekonomi digital. Kami mega belajar pasal sekuriti siber ari China ti beguna amat enti kitai deka nyingkang ke mua ba ekonomi digital,” ku Wong.
Penemuai kereja ngagai China nyendiaka pelasar ngagai delegasyen meritaka konsep e-dagang sereta tanggungpengawa perintah ba industri nya, ku Wong.
Advertisement