Rayat ngarapka Bajet 2018 fokus ngagai isu pengawa berumah

Datuk Seri Najib Tun Razak

KUALA LUMPUR: Rayat Malaysia dekaka Menteri Besai terus fokus sereta serius beeatika penanggul pengawa Berumah dalam Bajet 2018.

Di banding enggau isu bukai, isu bekaul pengawa Berumah sereta pengidup ba pasar entara langgur penemu ke pemadu mayuh dikunsi rayat ba website https://bajet2018.najibrazak.com.bagi perambu bajet 2018.

“Tetiap kali maya bejurai Bajet, topik pengawa berumah antara ke pemadu mayuh bulih respon ari rayat,” ku Datuk Seri Najib Razak nengah akaun Facebook .


Langgur penemu Ahmad Mahir ke pemadu mayuh bulih ‘like’ ba website nya.

Iya ngenataika langgur penemu numbuhka sebengkah bank nyali duit semina ke pekara berumah aja dalam Bajet 2018 ti deka dipejurai kena 27 Oktober tu.

Ku iya, numbuhka sebengkah bank ke tuju ungkup pengawa berumah nengah mekanisme ke patut dikena mutarka penanggul rayat ti enda bulih duit jali ari bank konvensional ketegal sekeda isu.

“Tu ulih ngurangka isu penyampau retatanah ke enda dijual,” ku iya.

Siku agi ke bisi ngenataika buah runding, iya nya Nazrul Amir ngambika duti setem diseliah ari rumah keterubah ke beungkus kurang ari RM400,000.