PBDS Baru muka pintu nagai kaban lama

Cobbold John (tengah).
Advertisement

KUCHING: Mandingka ‘trend’politik kemaya hari, PBDS Baru madah, deka mayuh agi kaban lama parti nya mulaika diri ngagai sida. Tu bepun ari penyarut berebut kuasa entara dua kuasa besai politik menua Malaysia ti nejuka bansa Dayak.

Ba sebengkah penerang ti dipansutka, Presiden PBDS Baru, Cobbold John madah, pemulai kaban lama endang udah disadang lalu parti endang nerima pemulai sida enggau ati ti tebuka.

“Diatu, mayuh kaban lama parti tu udah mulaika diri baru lalu deka mayuh agi bala raban Dayak ti nadai parti deka nyeretai PBDS Baru,” ku Cobbold.

Advertisement

Cobbold madah, kelimpah ari kaban lama, parti nya mega diseretai mayuh bala Dayak rebak baru ti bepengelandik baka Luyar, Lutur sereta mega Injinir. Iya nambah, parti tu deka terus ngerembaika sayap ke serata menua Sarawak, kelebih agi menua pesisir sereta penuduk kunsil nengeri ke alai Dayak nyadi majoriti.

“Bala kaban parti tu endang semampai gawa ke bansa. Taja pia kami enda ngayanka diri ngiga publisiti murah. Tuduh ti ngumbai PBDS enda ngundang menua pesisir tu sengaja dikena mukung aruk ba nama parti,” ku Cobbold.

Nandu jaku iya, Cobbold madah lebih 8000 raban TERAS ti nadai parti diatu dipelabaka deka nyeretai sida. TERAS ti enda diterima dalam komponen BN Sarawak nyadi parti ti ngatika diri.

“Aku nerima berita, bisi 8000 iku raban TERAS ba menua tengah Sarawak. Nya alai, enti sida ngasaika patut, kami endang ngelaluka penatai sida,” tandu Cobbold.

Iya nambah, Dayak endang semampai diseging dalam polisi politik BN ke alai TERAS enda diterima nyadi kaban BN sereta presiden parti mega ditingkil ka ari pangku pengawa nyadi menteri.

“Tan Sri William Mawan tu semina seiku aja pengari rakyat ba parlimen ti nadai parti. Nama kebuah Tan Sri Wong Soon Koh diambi nyadi menteri tang Mawan ditingkil, sekalika laban iya Dayak?” Cobbold bejaku.

Berindik ari nya, Cobbold mega madahka pengalit ati meda UPP mengkang bisi duit turu dikena bejalaika RS1 Pemansang Sibu, lalu iya mega nanya ari ni penatai duit tu.

Ba pengujung jaku iya, PBDS Baru mengkang ngenanka diri nyadi penyakal ba menua Sarawak dikena napi ubah politik ti deka datai sereta ngetanka hak Dayak Sarawak enggau mega Sempekat Malaysia 1963.

Advertisement