NGO diperansang nyaup nyadung pasal guna pelajar pengerai

Datuk Seri Wong Soon Koh

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


SIBU: Menteri Dagang Antarabansa enggau E-Dagang Dato Sri Wong Soon Koh meransang tetiap buah serakup enggau gerempung ukai dikuasa perintah (NGO) patut enggau nyadung pasal pemesai guna pelajar pengerai ngagai mensia mayuh sechara volenter.

Ku iya, pelajar pengerai beguna ba mensia mayuh ngambika sida bisi penemu kelebih agi sentang pemerat ngemeranka chara idup ke bepengerai sereta betul ngintu pengerai diri.

Penemu ba pekara pengerai beguna amat ba mensia mayuh ngambika sida ulih ngemeran sereta nemu chara nyeliah diri ari penyakit ke tau nabanka nyawa.


“Chara pengidup, chara kita nyaga penerai diri nyeliah kita ari mayuh bengkah penyakit baka HIV, AIDS, denggi enggau ke bukai” ku iya.