Isu tanah Pemakai Menua, Pulau Galau dikerandau ba aum kabinet negeri kemari

Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


KUCHING, Jun 29: Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madahka isu pemakai menua enggau pulau galau entara pekara ke dikerandau ba aum kabinet negeri kemari.

Ku iya, pekara nya dikerandau dikena nyendiaka diri ba oengawa ngubah Undang-Undang Tanah Sarawak ba Aum Kunsil Negeri (DUN) bulan baru.

“Aum kabinet nya baka selama semina kitai deka bejuraika Undang-Undang Tanah (negeri) sentang domain kandang maya aum DUN, ” ku iya madah ngagai pemberita pengudah ngulu Pengerami Hari Gawai ke diatur Opis Kepala Menteri di bangunan DUN lama ditu ke sama digulu Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.


Iya bejaku munyi nya lebuh dipinta ngelansa pasal aum kabinet menteri Sarawak pagi kemari.

Kena bulan Disember 2016, berindik ari pemutus Kort Federal madahka tanah pemakai menua enggau pulau galau sebagi ari adat enggau pekara dikemeran tang madai disengkaum dalam undang-undang, Abang Johari netapka perintah negeri deka terus ngetanka tanah hak adat bumiputera (NCR) lalu sedia mending sereta berunding enggau semua bamsa mutarka isu nya sereta numbuhka Komiti Pemakai Menua enggau Pulau Galau. — DayakDaily