Anang betunu sengapa maya ke diatu

Sempurai Petrus Ngelai

SIBU, Jun 17: Chairman Opis Kaunsil Menua Pesisir Sibu (SRDC) chairman Sempurai Petrus Ngelai, ngelalau mensia mayuh anang betunu sengapa di belakang rumah sida.

Ku iya, asap ke datai ari utai tunu tau enda ngelantangka orang ke enggau diau berimbai enggau sida tambah mega asap nya enda manahka pengerai anak mit ke baru ada enggau orang ke bisi penyakit sengak.

“Kami begunaka bantu mensia mayuh ngeripot orang ti bisi ngereja pengawa nunu ngagai kami,” ku iya.


Berebak enggau nya, Kontroler Kaunsil Pengeraja Asal enggau Rampa Menua (NREB), Peter Sawal madah naka ke diatu sida udah ngeluarka 33 iti permit tau betunu sereta tetemuka 63 iti titik angat dalam timpuh lima bulan keterubah taun tu.

Iya mega madah sida agi memproses peminta ke permit pengawa betunu nya.

Taja pia, Peter madah naka ke diatu sida udah muka dua keretas pansik ke alai siti nya ketegal penyalah betunu lalu siti agi kompaun udah dikeluarka ngagai orang ti ngereja penyalah.

Bacha Tikas Pengamah Angin (API) nerangka bacha ke baruh ari 50 mandangka kualiti angin agi manah, 51-100 (jelan pemanah), 101-200 (kamah), 201-300 (kelalu kamah) lalu 300 ke atas (ngeryga pengerai). — DayakDaily