Sediaka pelasar dikena mantu nembiak komuniti Orang Ulu besekula — Dennis

Telang Usan assemblyman Dennis Ngau

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


MIRI, Jun 17: Mayuh bala nembiak ari raban bansa Orang Ulu enda besekula tauka nampung pelajar sida ketegal suntuk belanja.

Dennis Ngau, Kaban Kunsil Negeri (ADUN) Telang Usan rambau pengerami makai lemai Gawai Dayak ke diatur Raban Indu Orang Ulu kena Hari Lima tu tadi, minta raban indu nya nyendiaka pelasar dikena mantu raban bansa nya kelebih agi bala nembiak ke datai ari ruang bilik seranta, ngambika sida tebulihka pelajar ke meruan.

Ku Dennis, dikena ngemujurka juluk nya, meseti bisi orang dulu ngepunka nya.


Nya kebuah iya ngeletakka tanggungpengawa tu ba Raban Orang Indu Orang Ulu.

Ku iya baru, program ke baka nya tau dipejalaika begulai enggau Federasyen Serakup Orang Ulu Sarawak, Malaysia (Forum) lalu bekunsika juluk ke sebaka.

Ku Dennis, bisi beberapa kali kelebih agi maya ngepunka sekula maya pun taun, aku dipinta meri bantu dikena nyengulaka anak, taja pia aku ulih mantu mimit tang enda ulih ba tiap-tiap iku sida.

Nya kebuah, enti kita deka ngaga program dudi ila, perundingka program ti ulih dikena mantu nyengulaka bala anak raban bansa Orang Ulu, ku iya.

Sama bisi ngulu pengerami Makai Lemai Gawai Dayak nya, bini Dennis Debbie Irang, Chairlady Raban Indu Orang Ulu Kijan Tonybee enggau Penghulu Freddie Abun. — DayakDaily