Penyerakup patut diterenak ari umur agi biak

Tan Sri Lee Lam Thye

KUALA LUMPUR, September 1: Penyerakup patut diterenak berengkah ari sekula ngambika bisi pengelikun enggau penyerakup ba pupu bansa, pia ku pemegai pengarap Yayasan Penyerakup Menua, Tan Sri Lee Lam Thye.

Ku iya, bala pengajar mesti nguna kreativiti enggau pengelandik dikena matak pengerindu bala nembiak semua bansa ngambika enggau ba aktiviti dalam tauka luar ti ulih ngangkatka penyerakup bansa sereta begulai enggau pangan diri kelimpah nempa tanggam kaul ke mendam.

“Dikendalka nyadi ketuai menua jemah ila, bala nembiak mesti nempa kaul ke rat tajapan bebida ari sukut bansa, daya pengidup enggau jalai pengarap,” ku iya beserimbai enggau Hari Kebangsaan 2018.


Ba awakka sama, Lee mega meransang napai indai nerenak sereta ngemeranka ulah positif baka pengelurus, integriti, toleransi enggau penaluk kelimpah meri inspirasi ngagai bala anak siru awakka nitih ulah ke manah ti mantu negapka menua.

Ku iya, penyerakup enggau integrasi menua tau nyadi kering sereta manah agi nengah nguna pemaik patriotisme.

“Patriotisme meseti diterenak maya jeman nembiak agi mit laban enti bala nembiak rinduka alai sida diau enggau menua diri, sida deka besai sereta talukka pengeraja menua, bemacham, sejarah sereta nguji ngangkatka Malaysia dalam semua aspek,” ku iya.

Berebak enggau nya, ku Lee, tuju Wawasan 2020 ukai semina nempa Malaysia nyadi sebuah menua industri dalam reti ekonomi tang mega dikena nentuka dikemansangka magang ari semua sukut termasuk ari dimensi moral enggau etika. — DayakDaily