Ops Selamat berengkah dipejalaika sehari tu nyentuk Jun 8

Royal Malaysia Police logo

KUCHING, Mei 25: Beserimbai enggau pengerami ngintu Gawai Dayak, Polis Sarawak udah bejalaika Ops Selamat berengkah ari sehari tu nyentuk Jun 8.

Ketuai Pansik enggau Peneritadat Trafik negeri, Superintendan Alexson Naga Chabu madahka operasi nya dipejalaika pengelama 15 hari.

“Ops sekali tu deka fokus ngagai pengelikun penguna jalai alun, sereta nentuka rumah ke ditinggalka nya likun.”

Ku iya, sekeda endur deka diperati silik nyengkaum sekeda kandang ke dilabel ‘hitam’ ti suah endar nyadi penusah bebadi.

Kelimpah nya, kandang endur ‘panas’ ke suah endur pengawa nyerungkai rumah mega deka suah agi dipatau.

Dalam timpuh 15 hari nya ku iya, operasi nyaga pengelikun deka dipejalaika nengah chara neritkaadat penuh dikena nentuka penguna jalai alun bejejimat sereta nitihka atur jalai alun.

“Kami mega deka fokus ngagai kimpin ‘rumah selamat’, dikena nentuka rumah ke ditinggalka nya likun maya dalam musim pengerami,” ku iya.

Berebak enggau nya ku iya, polis mega deka ngaga kerejasama enggau Lembaga Sungai-Sungai Sarawak (LSS) sereta Opis Tasik Jabatan Sarawak ngambika ulih fokus ngagai pengelikun penguna jalai ai di serata negeri.

“Kami deka fokus neritkaadat ngagai bot ekspres dikena nentuka pengelikun bagi penumpang.

“Tu lalu mantu nyapai tagit nadai penusah bebadi di darat enggau ai nengah Ops Selamat di negeri tu,” ku iya. — DayakDaily