MPS benung beratika atur ti terit agi dikena ngukum pengempu ukuiSIBU: Majlis Perbandaran Sibu (MPS) benung beratika atur ke terit agi ti tau ditinggang ba pengempu ukui tupi ke enda ngurung sida.

Chairman MPS Datuk Tiong Thai King madah,ukum ke diatu kelalu lempung dikena nagang pengempu ukui nitihka atur nya.

Diatu pengempu ukui semina dipinta mayar RM25 ngelepaska ukui sida nyema ukui sida ditangkap opis bekuasa ke penyalah keterubah lalu RM50 ke penyalah kedua sereta dipinta nambah RM5 enti ditemu nadai lisin.

“MPS benung beratika mekanisme bukai tauka ukum ti terit agi dikena nentuka pengempu ukui berat agi ke tanggungpengawa nyaga jelu tupi sida,” ku iya lebuhka nyadi chairman aum kaunsil nya kemari.

Berindik ari pengerekai penyakit rabies empai lama udah, pengempu ukui udah suah dilalau ngambika nentu ukui dalam kandang laman rumah dikena nyeliahka ari ngaga kachau kelimpah ngerembaika penyakit ti dibai ukui.

Taja pia, agi mayuh orang ke ngempu ukui enda beratka jaku tangkan nya sereta nejuka ukui sida bekedayau.

Dalam kandang bulan tu MPS udah nangkap 109 iku ukui lalu 20 iku ari nya udah dituntut pulai pengempu ukui nya.