Mawan: Kemeranka adat lama Gawai, tau kurangka pengerami

Tan Sri William Mawan

KUCHING, Mei 24: Komuniti Dayak taun tu dilalau ngurangka pengerichah ngintu Hari Gawai tang diperansang neruska adat lama baka ke miring.

Presiden Sarawak Dayak National Union (SDNU) Tan Sri William Mawan madah, komuniti Dayak meseti nitihka penetap enggau ‘prosedur operasi standard’(SOP) dalam Perintah Tagang Pemindah Bersyarat (PKPB) ngambi sama bela mutuska pengerekai virus Covid-19.

“Kami (SDNU) sepenemu enggau Chairman Komiti Pengintu Penusah Ngenyit Sarawak (JPBNS) Datuk Amar Douglas Uggah be sentang SOP ngintu Hari Gawai, nyengkaum semina dikemendar ngintu sehari aja.

“Kami mega sepenemu enggau penetap ke udah dikeluar JPBNS ba sentang penyampau tubuh ke tau begelumu maya pengerami iya nya 20 iku aja, lalu semina diri sebilik,” ku iya nengah siti penerang bedau lama tu tadi.

Ba sentang pengeran mensia mayuh ti deka mulaika diri ke menua, Mawan ke mega Adun Pakan ngingatka pemindah ari siti pelilih menua nuju pelilih bukai enda dikemendar di Sarawak.


Ku iya, semina kes baka ke penusah ngenyit aja dikemendar tang meseti ngulihka surat pemendar ari polis dulu.

“Ungkup pengerai enggau pengelikun diri sebilik, kitai tau ngurangka pengerichah ngintu gawai, tang diperansang ngadu pengawa adat lama baka ke miring.

“Sida ke bisi bungkur arus internet, sida tau nguna ‘video call’ betanya berita bala diri sebilik sereta kaban bukai,” ku Mawan.

Ba pengerami Hari Gawai ti deka datai mega, Mawan ngelalau semua ngemerankan ‘penjarakan sosial’, nguna sengkabung mua sereta suahka agi nyuchi jari.-DayakDaily.