Malaysia nadai penanggul stok berau

Paddy. — DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

PUTRAJAYA, Jun 14: Malaysia nadai napi penanggul stok berau naka ke diatu, pia ku Opis Menteri Betanam Betupi enggau Bumai kemari.

Sekretari Seksyen Industri Padi enggau Berau Opis Menteri nya, Shamsuddin Ismail madahka menua ngeluarka 73 peratus beras ari menua tu empu lalu lebih nya ditampung ari import ti dipejalaika nengah kontrak timpuh panjai.

“Taja pia, dikena nentuka sekuriti pemakai menua, perintah benung nyerenih mungkur semua bekaul chara ngatur industri padi enggau berau menua,” ku iya ba sebengkah penerang kemari dikena nimbal ripot media ‘Pernahkah beras tak cukup’ ensana.


Shamsuddin madah, ba pekara nyediaka kuing ke pemadu manah, perintah deka minta penemu ari Komiti Penyanding Penemu Betanam Betupi Menua kelimpah ari luar ke bekaul enggau industri nya mega deka diperundingka.

“Perati silik meseti dipejalaika laban pengawa ngimport berau meseti diadu manah dikena nentuka stok berau menua chukup,” ku iya.

Shamsuddin madah, kuing baru tusun industri padi berau menua mega deka fokus ngagai pekara bekaul ngatur stok, sabsidi enggau insentif, ngimport berau ke selalu dibangkitka, kualiti enggau isu bekaul pengelantang pendiau orang bumai. — DayakDaily