Perintah semampai ngiga chara nambahka penatai pemisi rayat

Datuk Seri Najib Tun Razak

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


KUALA LUMPUR, Okt 21: Perintah semampai ngiga chara dikena nambahka penatai pemisi rayat, kelebih agi raban ke ngembuan penatai pemisi mit enggau jelan pemesai setipak enggau pengawa ngangkatka Malaysia nyadi menua bepemisi tinggi.

Menteri Besai Datuk Seri Najib Tun Razak pengawa majak ngenampakka asil lebuh penatai pemisi rayat dalam raban bepemisi mit B40 enggau jelan pemesai M40 dipeda majak nambah.

“Ikas penyeranta mega majak nurun,” ku Najib ba tulis iya ke pemadu baru ba blog NajibRazak.com sentang peatai pemisi rayat.


Raban B40 nya raban orang ke ngembuan penatai pemisi kurang ari RM 3,860 sebulan lalu M40 nya ke ngembuan penatai pemisi RM3,860 nyentuk RM8,319 sebulan.

Ku Najib, nitihka EPU purata penatai pemisi seisi rumah raban B40 nambah 76 peratus ba taun 2014 kenyau ari taun 2009 lalu ungkup raban M40 purata penatai pemisi seisi rumah nambah nyauka 60 peratus ba timpuh ke sama.

Ari sukut penatai pemisi pekereja dalam tetiap sektor, pansik Jabatan Perangkaan mandangka penambah penatai pemisi 20 peratus ba taun 2016 dalam timpuh 3 taun sebedau nya, ku Najib ke mega Menteri Wang.

“Tu mandangka gaya penegap pemisi semua pekereja majak manah,” ku iya.

Ku iya, taja pan penambah nya beduduk pemujur inisiatif perintah baka ngangkat penatai pemisi di menua pesisir, nikika gaji minimum enggau mayuh bengkah program dagang tang pengeliat besemekih rayat sereta chakah gawa nambahka penatai pemisi penyaup besai pemujur tu. — DayakDaily