Perintah negeri komited ngemansangka raban nembiak

Abang Johari (second right) at Hari Belia in Betong. From right: Abdul Karim, Uggah, Jabu and Snowdan,

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


BETONG, Oct 28: Kepala Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, madahka perintah komited ngemansangka raban nembiak di negeri tu.

Ku iya, perintah udah mantai tiga polisi baru ti ngemeratka pemansang nembiak di negeri tu ti deka ke sida regas serata fokus ngagai lumba enggau main ke betikas dunya.

” Ngemeratka pengeregas nyadi chara baru kitai nempa atlit ke mujur dalam lumba enggau main.


” Diatu kitai bisi Pandalela Rinong ke udah nempa rikod dalam bidang akuatik lalu nyadi pengandal kitai nempa atlitbetikas dunya.

Kelimpah ari nya kitai deka numbuhka palan lumba enggau main betikas dunya ngambika ulih nempa raban atlit nya, ku iya.

Kedua, kitai deka nerenak adat enggau main asal kitai ngambika nya ulih dikemeran ke lalu nyerakup kitai enda ngiran bansa, asal penatai enggau jalai pengarap, ku iya.

Iya mega madahka opis menteri nya udah diubah laban deka ke Sarawak nyadi palan dagang temuai kelalu mai ubah ari sukut ngemansangka raban nembiak.

Ketiga kitai deka ngemansangka nembiak ti inovatif sereta kreatif ti ngujungka kitai udah numbuhka inovasi khas ngena chara teknologi di Kuching,Sarikei lalu ti ketiga di Betong, ku iya lebuh bejaku bejadi Pengerami Hari Belia 2017 ke diatur ba Dewan Lumba enggau Main Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan sehari tu tadi.

Ku iya baru, enti ketiga – tiga polisi tu mujur Sarawak ulih ngadaka raban nembiak ke ulih nguasa pemansang dalam Malaysia.

Nengah awak nya mega iya meransang nembiak ngaul diri dalam bidang betanam betupi nguna chara nanam sereta nyual ke baru.

Ba pengerami nya, beratika pengawa nyuaka Anugerah Belia Negeri Sarawak enggau Anugerah Gerempung Belia Negeri Sarawak.

Sama bisi datai ngagai pengerami nya bini Kepala Menteri Datin Patinggi Dato Juma’ani Bujang, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas enggai bini iya, Penyanding Penemu Sains enggau Pansik Sarawak Datuk Patinggi Alfred Jabu enggau bini iya, Menteri Dagang Temuai, Art, Main Asal Nembiak Lumba enggau Main Datuk Abdul Karim Hamzah enggau bini,Menteri Muda Nembiak Lumba enggau Man Datuk Snowdan enggau bini, bala ketuai enggau ketuai opis perintah ti dibasa sereta ke bukai. – DayakDaily