‘Nanta enda tau mejal tuai rumah nyukung Perintah BN’

Presiden PBDSB Cobbold John

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


KUCHING: Penemu ti dipansutka Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir Enggau Kandang Menua, Datuk Alexander Nanta Linggi, nerima pejah ari Parti Bansa Dayak Sarawak Baru (PBDSB).

Ba penerang nya Nanta madahka ketuai raban bansa nyengkaum bala tuai rumah dipinta bejalaika tanggung pengawa ke chukup besai iya nya ngerah nembiak redak ke dijaga terus meri sukung ngagai perintah BN ba pengawa bepilih besai PRU14 ti deka datai.

Ba penemu Presiden PBDSB, Cobbold John, pekara tu ngelanggar atur ti udah ditetap dalam Ordinan Ketuai Bansa & Ketuai Pupu Bansa Taun 2004, ke alai nengah genteran “Prohibition” 8(1)(a) bisi nyebut, ketuai raban bansa enda dikemendar mangku pengawa politik sereta bejalai ka pengawa politik.


“Jaku tagang tu nyata bendar disebut ba genteran 8(1)(a) ke alai tagang udah ditetapka bala tuai rumah enda tau bepolitik. Ketuai raban bansa tu Ketuai Adat lalu ukai Ketuai Pengawa Bepolitik,” ku Cobbold nerang.

Tang ku Cobbold nandu, Genteran 6 Ordinan tu bisi nerangka tanggungpengawa tuai rumah nyaup perintah ti megai kuasa bejalai ka polisi-polisi perintah. Berindik ari nya, salah guna kuasa tu tau ngujungka ketuai raban bansa tau kena buai ari pangku pengawa sida.

“Penanggul kitai Dayak tu apin meretika bida perintah enggau pengawa bepolitik. Tu nyengkaum Datuk Alex empu ti mubuhka penemu enda berati ka undang- undang ti udah ditetapka,” pia ku Cobbold.

Iya mega madah, PBDSB diatu udah merambu sereta deka bejalai ka pengawa “Akademi Ketua Kaum” lalu atur pengawa tu disadang deka digaga diseluruh menua Sarawak.

Sebedau tu, Ketuai Nembiak PBDSB mega minta perintah nukar sistem elawin ketuai bansa ngagai gaji. Ku Rapelson, tu engkeman dikena ngangkatka basa ngagai ketuai raban bansa, kelimpah nagang penyalah makai suap ti suah nyadi ka alai tuai raban bansa suah ngaul diri enggau “towkay” ti ngujungka sida nyual menua.